Fins al 26 de maig es poden sol·licitar ajudes de 300 € per als autònoms

Compartix la notícia

A partir de hui i fins al 26 de maig s’obri el termini per a sol·licitar les ajudes destinades als autònoms per a fer front als efectes originats pel coronavirus COVID-19 i per a la reactivació econòmica d’Alzira. La quantia màxima per beneficiari serà de 300 euros i la dotació d’estes ajudes per a la reactivació econòmica amb fons propis de l’Ajuntament ascendix a un import global màxim de 305.000 euros.

La finalitat d’estes ajudes és reduir l’impacte econòmic negatiu que s’ha generat als nostres comerços i autònoms i protegir l’interés general. Es vol contribuir a fer que la vida econòmica de la nostra ciutat es reactive com més prompte millor i es pretén que a final de mes es puguen començar a abonar.

Els requisits per a poder demanar-la són:
– Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
– Haver suspés l’activitat per la declaració de l’estat d’alarma o en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en almenys un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.
– I tindre el domicili fiscal i, si és el cas, el local comercial a Alzira.

Els interessats a demanar l’ajuda han de sol·licitar-la per via telemàtica, a través de la nostra seu electrònica a la qual es podrà accedir en l’adreça sedeelectronica.alzira.es, cal buscar al catàleg de tràmits COVID 19 i seleccionar Ajudes a Autònoms.
Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de certificat electrònic. En cas de no tindre’n, es pot presentar mitjançant la representació a través d’una persona que sí dispose del certificat, acreditant-ne la representació.

Podeu escoltar l’informatiu complet ací

      informatiu-migdia-12-maig-2020_md_50960988_wp_1
Ir a descargar

 

Compartix la notícia

Deixa un comentari