Alzira continua amb les tasques de manteniment de barrancs i camins de cara a la tardor

Continua la neteja de barrancs i camins per a millorar la mobilitat en el terme. Gràcies a l’ajuda del SEPE que cada any es demana per a la millora de camins agrícoles, 56 persones han treballat des de juny en la neteja de barrancs.
Esta iniciativa de millora ha fet tasques de manteniment en 21 camins i 11 barrancs de la ciutat. Els treballs continuaran fins a la meitat del mes de setembre i la previsió és abordar altres zones de la ciutat. Tot i això recorden que hi ha limitacions pel que fa a les zones que es poden abordar perquè hi ha llocs on l’Ajuntament no te competència directa a més de barrancs que encara porten massa aigua com per a permetre una actuació.
També hui des de l’Ajuntament s’ha anunciat la neteja dels barrancs de la Murta i la Casella, entre d’altres, de cara a la tardor, per evitar problemes d’inundacions.
Alzira durà a terme dues actuacions en els barrancs de la Murta i la Casella. En la Murta, per la part de darrere del polígon d’Albalat, es realitzarà una neteja de canyes i embornals de cara a facilitar les escorrenties per si ploguera. En el de la Casella l’Ajuntament netejarà el barranc de canyes en el entorn del pont de Xàtiva, per a evitar embussos.
Es destinaran 100.000 euros del romanent dels pressupostos de l’any passat per a la millora de diversos camins. En segon lloc el camí de Maranyent te prevista una partida de més de 270.000 euros de part de la Conselleria de Medi Ambient per a la seua adequació. Finalment s’arreglarà el camí de l’Ombria en la part de la Casella que va per dins del barranc. El que es vol aconseguir amb estes accions és la millora dels espais per evitar problemes com les inundacions de cara a la tardor.

Deixa un comentari