AVA-ASAJA en contra que Agroseguro incremente els costos i aplique retallades de cobertures i graranties

AVA-ASAJA s’oposa a les retallades i l’increment dels costos suggerit per Agroseguro. L’empresa asseguradora pretén implantar estes mesures davant un desequilibri econòmic entre les primes percebudes i les indemnitzacions abonades en període de pedregades, vent i gelades.

Les alternatives que proposa Agroseguro per tractar de corregir els seus comptes són elevar els costos al citricultor mitjançant un increment de les primes i una modificació de la tabla de modificacions i recàrregues. I a més, revisar a la davallada les cobertures i garanties de la pólisa de mode que l’agricultor ja no tindria la possibilitat de subscriure la seua pólisa després d’un sinistre de pedra abans del 15 de juny.

L’associació d’agricultors adverteix que el segur de cítrics no pot permetre’s el luxe d’empitjorar les condicions i menys encara en la situació que viu a hores d’ara el camp valencià.

Categories El Camp

Deixa un comentari