Continuen les obres de manteniment i millora dels camins rurals amb l’aport de Conselleria

Alzira rehabilita els camins rurals de la Garrofera afectats per les pluges de novembre de 2018. Per dur a terme esta actuació s’ha comptat amb un pressupost de 400.000 euros de la Conselleria d’Agricultura. La regidoria de Medi Ambient també ha millorat el camí d’Oria i l’encreuament entre el camí de Cabanyes i el camí de Padra.

Les obres, realitzades per al empresa TRAGSA,  consisteixen en realitzar ferms de formigó en massa en els trams de camins amb pendents molt pronunciades i en els passos de barrancs i escolaments. En la resta de camins l’adequació del ferm es realitza amb llastos naturals i compactats. Estes obres tenen un cost de 375.000 euros.

Els 25.000 euros restants van destinats d’una banda a l’eixamplament del camí d’Oria en aproximadament 126 metres lineals . I d’altra banda, a la demolició de 215 metres quadrats de paviment de mal estat i construcció d’un nou front de formigó armat a l’encreuament entre els camins de Cabanyes i Prada. 

Cal nomenar que actualment la brigada municipal d’Agricultura es troba fent tasques de manteniment en el camí de la Solana de la   Casella, i continuaran pel camí del Barranc de la Casella i pels camins de L’Horta d’Alzira.

Deixa un comentari