CSIF celebra que el Síndic de Greuges haja admés la queixa per la denegació de mesures de conciliuació a l’Hospital de la Ribera

El sindicat CSIF es congratula per l’admisió a tràmit del Síndic de Greuges de la queixa contra la denegació de mesures de conciliació que va fer la central sindical. El Síndic ha donat un mes al departament de salut de la Ribera perquè envie un informe sobre els motius de rebuig a les peticions de teletreball i respecte a les causes del retràs en la negociació del conveni.

CSIF va presentar la queixa perquè el departament de salut prohibia al personal laboral a extingir acollir-se al teletreball com a mesura de conciliació prevista en l’Estatut de Treballadors quan hi ha menors de 12 anys. Segons CSIF, esta situació es produix en un context en què Conselleria manté el bloqueig de la negociació col·lectiva fa més de tres anys.

El Síndic considera que estes actuacions podrien afectar drets com la protecció de la família o la tutela de menors. Així mateix, ha sol·licitat un informe en què la Conselleria haurà de respondre si existix alguna clàusula en els contractes del personal laboral que limite acollir-se al teletreball o si s’ha dut a terme algun procés negociador per a modificar el conveni col·lectiu.

Deixa un comentari