CSIF denuncia que la planificació anual 2023 de la Ribera deixa les nits i l’agost baix mínims

CSIF demana al departament de la Ribera que deixe sense efecte la planificació anual de 2023 pel perjuí que causarà a treballadors i usuaris. El sindicat apunta que s’ha prescindit de la majoria de torns nocturns, repercutint en una merma econòmica, en l’esgotament del personal i en un empitjorament de les condicions laborals i de la conciliació.

La Central Sindical explica que la gerència del departament va distribuir les planificacions sense haver-les presentat abans als sindicats. CSIF denuncia la distribució irregular dels caps de setmana i la pressió assistencial nocturna en la jornada ordinària. A més, desapareix la rotació de juliol, agost i setembre i queda la imposició d’agafar-se el mes de descans en agost.

CSIF ressalta també que s’ha eliminat la rotació dels festius anuals i que, en Serveis Especials, s’ha prescindit dels grups de treball i les tasques preasignades, qüestions de vital importància per al sindicat. Així, demanen al departament que deixe sense efecte esta distribució de la jornada i que tinga en compte les seues propostes, com els torns de 12 hores per a Serveis Especials i Hospitalització.

Deixa un comentari