Des de l’1 de juny Alzira només permet cremes agrícoles excepcionals

Davant l’augment de temperatures, des de l’1 de juny, sols estaran permeses en Alzira cremes agrícoles excepcionals. De la mateixa manera a partir d’eixe dia no es permetrà la crema agrícola en urbanitzacions i nucli urbà.

Així, es permetran només aquelles cremes vinculades a l’activitat agrària en aquells punts del terme municipal que complisquen les condicions de seguretat per a la realització d’esta tasca i s’establirà un període màxim de vigència d’estes autoritzacions fins el 13 de juliol.

Les autoritzacions s’hauran de tramitar personalment en el Registre de La Clau.

Cal recordar també que des del 14 de juliol fins al 30 de setembre, no s’autoritzarà la realització de cremes agrícoles en les zones forestals i en una franja de 500 metres al voltant d’elles.

Deixa un comentari