Dilluns comença el repartiment del cotonet

Des del pròxim dilluns i fins al 18 de juny, tots dos inclusivament, estarà obert el termini perquè els productors de cakis o cítrics per a poder accedir al repartiment d’insectes per al tractament de la plaga del cotonet. Es tracta dels criptolemus, un insecte que s’està produint a l’insectari municipal per tal d’abastir tot el terme municipal.
Tant les persones físiques o empreses propietàries de parcel·les agrícoles de cakis o cítrics en explotació situades en el terme municipal d’Alzira podran inscriure’s i obtindre insectes per a tractar la plaga en funció de la seua producció.
Les sol·licituds han de formular-se individualment per cada agricultor/propietari/representant legal, podent abastar diverses parcel·les dels cultius esmentats, encara que totes elles hauran d’estar en el terme municipal d’Alzira. El regidor d’agricultura i medi ambient, Pep Carreres, explica que tot i que hi ha un ordre de preferència per a subministrar-los, hi haurà insectes per a tots.
Pep Carreres.

Les persones interesssades hauran d’aportar les dades de les parcel·les situdades al terme, dades com la partida, polígon, superficie i tipus de cultiu. Si es tracta de producció integrada o agricultura ecològica també hauran d’aportar el document que ho acredite. En la sol·licitud també hauran de signar una declaració responsable en la qual es comprometen a soltar els insectes en parcel·les situades al terme municipal alzireny.

Deixa un comentari