El CIPFP Luis Suñer participa en la primera fira comarcal de formació professional celebrada a Alzira

El Centre Integrat Públic de Formació Professional Lluís Sunyer oferix oportunitats de formació professional a Alzira. El CIPFP està present hui a la fira comarcal d’FP que acull la Plaça Major. Este institut impartix formació reglada, ocupacional i contínua i dóna l’oportunitat a l’estudiantat d’aconseguir el graduat en secundària a través de les FP bàsiques o preparar-se per al mercat laboral a través dels cicles mitjans i superiors.

A l’itinerari d’FP bàsica del Lluís Sunyer hi podem trobar electricitat i electrònica, fabricació i muntatge, informàtica i comunicacions i instal·lacions electrotècniques i mecànica. A l’FP de grau mitjà, l’alumnat pot accedir a la gestió administrativa, formació en activitats comercials, instal·lacions frigorífiques i de climatització, de producció de calor i de telecomunicacions, manteniment electromecànic, sistemes informàtics i xarxes.

L’institut Lluís Sunyer oferix FP superiors d’administració i finances, assistència a la direcció, comerç internacional, energies renovables, manteniment electrònic, mecatrònica industrial, transport i logística i prevenció de riscs professionals. Alguns en modalitat semipresencial i de formació dual, amb pràctiques d’empresa. Julia Martínez, professora del Lluís Sunyer, insistia en la necessitat de promocionar la formació professional per pal·liar els desequilibris existents entre oferta i demanda i acabar amb les places d’FP descobertes.

Deixa un comentari