El Col·legi d’Advocats d’Alzira i la Conselleria d’Hisenda treballen en una solució per als afectats pels prèstecs de la pantanada

El col•legi d’advocats d’Alzira ha valorat positivament la implicació de la conselleria d’Hisenda per buscar una solució política pels afectats pels préstecs de l’ICO de la pantanada. Els representants dels advocats es reuniren dimecres amb el conseller a la fi d’arbitrar una solució real perquè l’ICO condone els préstecs i els interessos 40 anys després.
El Institut de Crèdit Oficial va atorgar una sèrie de crèdits per millorar la situació econòmica de les famílies després de la ruptura de la presa de Tous. Ara, 40 anys després encara queden algunes ajudes per tornar. Agustin Ferrer, degà del Col•legi d’Advocats d’Alzira, explica que l’ICO està cobrant interessos de fins al 7 per cent dels deutes, amb deutes de més de 30 anys. Es tracta de persones majors en una situació vulnerable i mala situació econòmica, per això demanen condonar al menys els interessos d’estos deutes.
Per la seua part, la Conselleria també és favorable a estudiar la solució de condonar part o la totalitat dels deutes i està treballant amb l’ICO per a fer-ho possible. Una actitud que Agustin Ferrer pensa que servirà per tancar este capítol de la història valenciana.

Deixa un comentari