El Consell de Ministres aprova el Reial decret que modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Este reial decret modula l’ús de la mascareta en interiors, passant d’una obligatorietat d’ús en tota mena d’interiors a una centrada en aquells llocs on es pot produir un impacte major en cas de transmissió.
Per això continuarà sent obligatòria en els centres, serveis i establiments sanitaris, els centres sociosanitaris com centres de dia o residències o el transport públic, tant per a usuaris com per a treballadors.
Per tant es manté l’obligatorietat de les mascaretes en el transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. Així mateix, continuarà sent obligatori l’ús de mascaretes per als treballadors i visitants en els centres sociosanitaris en zones compartides.
En l’àmbit laboral, de manera general, no resultarà preceptiu l’ús de màscares. No obstant això, l’avaluació de riscos del lloc de treball serà la que permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se, inclòs el possible ús de màscares. És a dir, en institucions públiques com l’Ajuntament d’Alzira l’ús no és obligatori per a la ciutadania, però si se regula l’ús per als treballadors en alguns espais i serveis.
Més enllà de les prohibicions, les autoritats sanitàries deixen en mans de la responsabilitat individual l’ús de les mascaretes en cada situació, tenint en compte la prevenció, en cas de ser o conviure amb persones vulnerables.

Deixa un comentari