El PP d’Alzira reclama que el govern local faça ús de dades económiques “desvirtuades”

El Partit Popular d’Alzira reclama que el govern local faça ús de dades econòmiques segons ells desvirtuades, per a promocionar-se. Des del PP no sols manifesten que amb el seu partit a l’alcaldia hi havia un superàvit de 6,5 milions d’euros que ara s’ha reduït a mig milió, sinó que a més defensen que la reducció de deute de l’ajuntament és fruit de la llei de Rajoy que obligava als ajuntaments a limitar les despeses després de la crisi econòmica.

El PP també explica que part del deute de l’Ajuntament el van conformar els partits anteriors a la legislatura Popular i que ja havia segut reduïda de manera important pel seu govern. A més afegeixen que l’actual equip de govern ha comptat amb més ingressos per la millora de la situació econòmica i per un ingrés fix anual de 2.5 milions d’euros després d’assumir la generalitat  el cost de les residències municipals que antes pagava l’Ajuntament.

Per tot això, des del Partit Popular d’Alzira entenen que sent major la recaudació i amb el mateix ritme d’amortització del deute que amb els governs del PP,  les dades deixen un balanç poc positiu. Han acabat amb el superàvit en quatre anys i han augmentat la despesa amb contractació de funcionaris, el que dificultarà, segons diuen, la capacitat econòmica de l’Ajuntament d’Alzira en cas de crisi econòmica.

Deixa un comentari