El transport de mercaderies per via marítima és el més perjudicial per al medi ambient

El transport d’una taronja de Sud-àfrica a la Unió Europea suposa l’emissió de 13 grams de diòxid de carboni a l’atmosfera. Esta és una de les conclusions a les quals ha aplegat la Unió de Llauradors en un estudi en què advertix que el transport de mercaderies per via marítima és el més perjudicial per al medi ambient. De fet, les importacions de països tercers en 2018 generaren un total de 378.000 tones de diòxid de carboni.
La Unió de Llauradors ha xifrat les emissions de gasos d’efecte hivernacle que generen alguns dels productes que importen de països tercers. El Sindicat pretén conscienciar la ciutadania amb exemples quotidians com per exemple que per cada cullerada de mel de la Xina que es posa en la llet emet sis grams de diòxid de carboni o que si compra raïm procedent de Xile emet 48 grams de CO2. Per tant, el consumidor –afirma la Unió- ha de ser conscient que quan adquirix productes fora de temporada agreuja el canvi climàtic.

Deixa un comentari