Entren en vigor les noves mesures de Trànsit

Hui dilluns 21 de març de 2022, entren en vigor les modificacions previstes en el Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Una normativa que incrementa els punts de càstig per incomplir-la.
D’una banda, augmenta de 3 a 6 els punts a llevar per utilitzar, el telèfon mòbil mentre es conduix. També es llevaran de 3 a 4 punts si no s’utilitza el cinturó, el sistema de retenció infantil, casc i altres elements de protecció obligatoris. Es manté la mateixa sanció de 200 euros.
Llançar a la via o en els seus voltants objectes que puguen produir incendis o accidents comporta la pèrdua de 6 punts. Portar inhibidors de radars o cinemòmetres en els vehicles està prohibit, estiguen connectats o no. Són sistemes que interferixen en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit pel qual no es permet portar-los. Fer-ho suposa la pèrdua de 3 punts
En els adelantaments, se suprimix la possibilitat que turismes i motocicletes puguen depassar en 20 km/h els límits de velocitat en les carreteres convencionals quan avancen a altres vehicles.
Pel que a l’ús del casc, no usar el casc o fer-ho de manera adequada et farà perdre 4 punts. Els vehicles de Mobilitat Personal tenen prohibit circular per autopistes i autovies.
Els conductors menors d’edat de qualsevol vehicle (ciclomotors, permís AM, motos fins a 125cc, bicicletes i vehicles de mobilitat personal) no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a 0, tant en sang com aire aspirat.

Deixa un comentari