Gemma Alós ix al pas de la crítica del Partit Popular sobre la proliferació de panderoles

Alzira realitza el tractament contra les panderoles anualment, atenent a les estacions i la proliferació dels animals i de manera individualitzada atenent la situació de cada barri de la ciutat. L’empresa que fa els tractaments afirma que la incidència en el clavegueram d’estos insectes és molt baixa.
El tractament en hivern és de manteniment i en estiu més exhaustiu. En cada zona del municipi es treballa de manera individualitzada en el tractament atenent l’afluència de panderoles i insectes, sobretot ara en estiu.
Gemma Alós recorda a més que les persones que detecten un focus incontrolable de panderoles, poden enviar un correu electrònic a sanitat@alzira.es, informant del lloc i amb un telèfon de contacte. L’empresa acudix a solucionar-ho i fa una revisió posterior, per tal de mantindre controlada la plaga.

Deixa un comentari