Justícia atén les queixes de l’Alborxí i no ocuparà la parcel·la adjacent

Les reivindicacions de la comunitat educativa de l’Alborxí han tingut els seus fruits. Ahir, dos tècnics de la Conselleria de Justícia i la direcció del projecte del Palau de Justícia visitaren el centre. Empresa i institució han sigut receptius a la preocupació de l’escola per les futures obres de la seu judicial en el solar annex i s’han compromés a no utilitzar com a magatzem de l’obra la parcel·la adjacent al centre escolar.

La reunió ha estat satisfactòria per a l’Associació de Famílies del centre, sobretot perquè han assegurat mantindre la convivència entre la vida del centre i el desenvolupament de les obres.  S’han compromés a que el perímetre de l’obra estarà perfectament tancant amb una tanca opaca de 2 metres d’altura. L’accés a l’obra estarà restringit a les persones treballadores i vigilat durant l’execució. A més, es tindrà en compte, en la mesura del possible, l’horari lectiu de l’alumnat, sobretot en la planificació de tasques de perforació, entrada de camions i altra maquinària. I no s’ocuparà la parcel·la adjacent al centre per a emmagatzemar el material.

D’altra banda,  els representants de la Conselleria i l’empresa han explicat que una vegada construït el centre, l’entrada dels furgons policials serà per darrere i el trasllat de detinguts per dins del Palau de Justícia. Pel que fa a l’impacte visual, les finestres que donen a l’escola no seran de sales judicials i estaran protegides amb una gelosia.

La promotora de l’obra del Palau de Justícia calcula que la durada serà de 20 mesos, tenint en compte que les obres comencen el mes de desembre. Pel que fa a l’aparcament de la zona, el Palau de Justícia contempla un aparcament per als treballadors però la responsabilitat sobre la reducció de places d’aparcament en la zona recau en l’Ajuntament.

Deixa un comentari