La Barraca d’Aigües Vives publica el calendari de serveis mínims per la vaga de recollida de residus

La Barraca d’Aigües Vives reacciona davant la vaga del servei de recollida de residus dels treballadors i treballadores de PreZero, empresa adjudicatària d’este servei. S’estima que les poblacions amb el sistema de recollida porta a porta es vegen menys afectades per l’aturada dels serveis.

A la reunió celebrada ahir, s’establiren uns serveis mínims del 25%. Es prioritzarà el fem orgànic, amb recollida en dies alterns, i s’establix la recollida de resta almenys una vegada cada quinze dies. A la Barraca d’Aigües Vives, el major problema s’espera en les àrees d’emergència, zones habilitades per tirar el fem en contenidors quan no s’està a casa les hores de recollida. No obstant, el porta a porta permetrà controlar més fàcilment els efectes de la vaga.

Les localitats afectades per la vaga han difós un calendari entre la població perquè veïns i veïnes sàpiguen quan poden traure el fem. Es recorda que no hi ha servei de recollida de voluminosos ni recollida porta a porta d’envasos lleugers i paper i cartró. Així mateix, s’aconsella utilitzar els ecoparcs i es demana fer un bon ús de les àrees d’emergència.

Deixa un comentari