La Conselleria explica que no ha denegat al IES Parra la possibilitat d’impartir el batxiller artístic

La Conselleria no ha denegat a cap centre el nou Batxillerat de Música i Arts Escèniques, senzillament perquè no s’ha fet una convocatòria als centres per demanar la seua implantació. La convocatòria s’obrirà per al següent curs, el 2023-2024, i tant l’IES José María Parra d’Alzira com l’IES Joan Fuster de Sueca, com tots aquells instituts de la Ribera que vullguen, podran demanar la seua implantació i la Conselleria d’Educació ho estudiarà.
Amb la Lomce el Batxillerat Artístic permetia donar fins a 5 assignatures de Música i Arts Escèniques, i segons els dissenys de matèries que feia cada institut que comptava amb Batxillerat Artístic Lomce hi havia centres que tenien un tipus de Batxillerat Artístic més enfocat cap a les Arts Plàstiques i altres cap a la Música.
Amb la Lomloe, eixe Batxillerat Artístic passa a transformar-se en dos modalitats diferents de Batxillerat: bé de Arts Plàstiques, Imatge i Disseny o bé de Música i Arts Escèniques.
El que ha fet la Conselleria d’Educació, per aquesta implantació inicial de les noves dos modalitats es donar continuïtat als tipus de Batxillerat que ja tenia implantats cada centre amb l’objectiu de garantir el suficient número de matrícula per portar-los endavant. És a dir, en aquells centres on el perfil del Batxillerat Artístic Lomce va més enfocat cap a les Arts Plàstiques s’ha implantat el nou Batxillerat Lomloe d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny (com és el cas de tres IES de la Ribera (dos a la Ribera Alta; IES Consuelo Aranda d’Alberic i IES José María Parra d’Alzira; i un a la Ribera Baixa: IES Joan Fuster de Sueca), mentre que en aquells on el Batxillerat Artístic Lomce tenia un perfil més enfocat a la Música, s’ha implantat el nou Batxillerat Lomloe de Música i Arts Escèniques.
Els criteris que s’han tingut en compte per aquesta implantació inicial del nou Batxillerat de Música i Arts Escèniques de la Lomloe el pròxim curs 2022-2023 obrir-lo en aquells centres que en el Batxillerat Artístic Lomce ja tenien un perfil musical definit a l’impartir 4 de les cinc assignatures de Música i Arts Escèniques que ara incorpora el nou Batxillerat de Música i Arts Escèniques, o que estiguen prop d’un conservatori, i per tant concentren a prou alumnat que cursa estudis de Música interessats en el nou Batxillerat Musical i Arts Escèniques, o be que estiguen a més d’un hora d’un conservatori, i per tant l’alumnat que estudia les assignatures de Música del Batxillerat Artístic Lomce o cursa estudis de música als conservatoris tinga dificultats per desplaçar-se. I també s’ha valorat si el centre està en una zona en risc de despoblament.
En base a aquest criteris, pel pròxim curs 2022-2023 implantem el nou batxillerat Lomloe de Música i Arts Escèniques a dos instituts de la Ribera que actualment no compten amb Batxillerat Artístic Lomce, com son l’IES Arabista Ribera de Carcaixent (Ribera Alta) i a l’IES Joan Llopis Marí de Cullera (Ribera Baixa).
Pel curs 2023-2024 la Conselleria un procediment per sol·licitar tant el nou Batxillerat de Música i Arts Escèniques, com també el d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, al qual per suposat podran optar tant l’IES José María Parra d’Alzira com l’IES Joan Fuster de Sueca, com tots aquells instituts de la Ribera que ens presenten un projecte educatiu per implantar la modalitat de Batxillerat que els interesse.

Deixa un comentari