La Unió de Llauradors s’oposa a la baixa obligatoria dels tractors i maquinària més antiga

La Unió de Llauradors s’oposa a la baixa d’ofici dels tractors i maquinària més antiga sense disposar de dades reals ni alternatives. Davant esta situació reclamen que la millor solució hauria segut gastar  l’any passat tots els diners del RENOVE en ajudes a la compra de maquinària.

La UNIÓ ha presentat al·legacions al projecte de Reial decret del MAPA que reedita la normativa sobre el registre de maquinària agrícola que impedeix la venda de tractors amb una antiguitat de més de 40 anys, sense estructura de protecció homologada.

L’organització comparteix plenament els objectius de la futura norma quant a augmentar la seguretat i l’eficàcia econòmica, energètica i ambiental, però considera que les propostes anteriors no són adequades per la variada casuística que es dóna en les explicacions i que no responen a la realitat del sector.

La Unió Considera que el desitjable objectiu de modernitzar i renovar el parc de maquinària agrícola ha de fer-se mitjançant campanyes d’informació i mesures de suport i no amb actuacions de tipus coercitiu que compliquen innecessàriament la gestió de les explotacions.

Categories El Camp

Deixa un comentari