La Xarxa per una Nova Cultura al Xúquer rebutja el Pla Hidrològic

23 organitzacions cíviques, ambientals i sindicals que integren la Xarxa per una Nova Cultura al Xúquer rebutgen el Pla Hidrològic. Les organitzacions consideren que el pla no satisfà els objectius legalment establits de frenar el deteriorament, recuperar el bon estat rius, llacs, aqüífers i altres masses d’aigua i promoure l’ús sostenible de l’aigua.
Malgrat la situació de sobreexplotació acumulada, el pla repartix una aigua inexistent incrementant així el dèficit reconegut –que passa de 265 a 310 Hm³/any- ajornant les mesures necessàries per a frenar i revertir el deteriorament de la conca. Amb això, s’aguditzen les tensions pel repartiment de l’aigua en el futur.
El document presentat suposa una reculada respecte a l’esborrany presentat al juny de l’any passat i allunya encara més la possibilitat de complir amb els objectius marcats per a 2027. Les organitzacions integrades analitzaran i documentaran els possibles incompliments amb la finalitat de recórrer davant les instàncies competents de l’estat i la Unió Europea. Incompliments com la sobreexplotació de l’aqüifer de la Manxa Oriental, els cabdals ecològics i la falta d’actualització del registre de zones protegides.

Deixa un comentari