L’Ajuntament d’Alzira aprova un nou pla local de cremes agrícoles

A partir del vuit d’abril, entrarà en vigor el nou pla local de cremes agrícoles del terme municipal. Un pla que simplifica els tràmits administratius i establix diferents condicions de crema en funció del risc per incendi forestal de la zona agrícola on es realitze la crema, entre altres novetats.
Esta actualització del pla naix arran de la necessitat d’adaptar l’actual pla local de cremes agrícola, vigent des de l’any 1996, a les noves disposicions legals i a la realitat agrícola actual. D’una banda, es simplifiquen els tràmits atés que implanta un únic permís anual per a la crema de restes de poda d’hivern. Així mateix, hi ha menys superfície agrícola afectada pel Pla Local de Cremes i es regulen les condicions de crema en funció del risc d’incendi forestal de la zona on es troba la parcel•la agrícola.
A més es crea un visor geogràfic públic per a consultar les condicions de crema de cada parcel•la agrícola i s’habiliten períodes excepcionals de crema per a poder cremar restes de poda de les varietats tardanes de cítrics.
El nou pla establix diferents autoritzacions per a cremar, segons es tracte de poda agrícola o d’arrencar arbres d’un camp.
En l’àmbit d’afecció del pla local de cremes agrícoles d’Alzira, s’establixen dos períodes diferents en els quals es pot cremar. L’ordinari, entre el 17 d’octubre al 31 de maig, excepte les pasqües i el segon, l’extraordinari entre l’1 al 30 de juny i de l’1 al 16 d’octubre, sols vàlid per a cremar restes de poda de varietats tardanes de cítrics.
Les vies per a sol•licitar les autoritzacions de crema es fan amb una antelació mínima de 72 hores, incloses les de la Barraca d’Aigües Vives i la Garrofera. Es farà al Registre de la Clau, demanant cita prèvia o telemàticament amb firma digital a través de la pàgina web www.alzira.es.

Deixa un comentari