L’Ajuntament d’Alzira comença a preparar la seua nova Agenda Urbana

L’Ajuntament d’Alzira presenta les principals conclusions de la diagnosi, que representa la primera fase del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana. Esta iniciativa representa el principal element de planificació de la ciutat de cara a acomplir l’agenda 2030.
En esta primera fase s’ha fet una diagnosi, en la qual han participat diferents grups de treball, compostos per personal tècnic i polític del mateix Ajuntament. El resultat ha sigut la definició de 25 reptes de ciutat alineats amb els 10 objectius que proposa la metodologia de l’Agenda Urbana Espanyola. Alguns d’ells son l’ordenació equilibrada del territori i conservació de la biodiversitat, l’adaptació al canvi climàtic, la mobilitat sostenible o la integració i cohesió social.
En la següent fase del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana es definiran els projectes sobre els quals començaran a treballar els diferents serveis municipals involucrats en la iniciativa.

Deixa un comentari