L’Ajuntament donarà ajudes als Centre per a activitats escolars

Obert fins al 20 de març el termini per a sol•licitar les subvencions municipals a activitats escolars.

L’objectiu d’estes ajudes és estimular la realització d’activitats que afavorisquen la participació dels diferents estaments de la comunitat educativa (famílies, professorat i alumnat), fomentar la relació entre diferents centres educatius de la localitat, facilitar el tractament dels temes transversals, estimular la introducció d’innovacions educatives, donar resposta a la diversitat existent al centre, compensar les desigualtats socioeconòmiques de la població escolar i conciliar la vida familiar i laboral.

Els centres educatius i/o consells interessats tenen tota la informació en el web www.alzira.es, i hauran de presentar una instància model en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau (c/ Rambla, núm. 23), com també poden fer les gestions telemàticament a través de la seu electrònica: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/

Categories Educació

Deixa un comentari