Les dades d’atur continuen baixant un any més a Alzira

Amb 3.435 persones aturades, les dones continuen ocupant el 60% de les llistes de l’atur. A Alzira, la taxa ha abaixat en un 3% respecte el mes passat i un 15% si parlem de la taxa interanual. Unes xifres semblants a les de la comarca de la Ribera.

La Ribera té el millor registre d’aturats per a un mes d’octubre des de l’any 2008. Segons les xifres publicades pel SERVEF, l’atur registrat el mes d’octubre del 2022 a la Ribera s’ha situat en 18.847 persones, és a dir, 923 aturats menys que el mes de setembre, amb una disminució mensual del 4,67%.

Les dades anuals indiquen que tenim en este mes 3.498 aturats menys que el mateix mes del 2021, el que suposa una disminució de desocupació anual del 15,65%.

Pel que fa a la contractació, s’ha reduït respecte l’any passat. Este mes s’han tramitat un 20% menys de contractes que a l’octubre de 2021. Els contractes han sigut tant temporals com indefinits, un 48,12% a jornada completa i un 51,88% a temps parcial. Ara bé, la contractació indefinida creix de manera notòria, ja que els contractes indefinits han suposat un 52,26% del total de contractes signats este mes. Per a Raül Roselló, Secretari Comarcal d’UGT, les dades conviden a l’optimisme, dins de la prudència per la crisi que ens afecta, i confirmen que les polítiques actives d’ocupació estan funcionant.

Deixa un comentari