Loreto Petit, nova presidenta de la Societat Musical d’Alzira

Loreto Petit és la nova presidenta de la Societat Musical d’Alzira. Diumenge passat es va produir l’elecció en l’assemblea general anual en la qual s’aprova la memòria d’activitats i comptes de 2021. A més es van renovar la resta de càrrecs, i per això Petit anirà acompanyada per Marta Nadal com a secretària i Kevin Anaya de tresorer.
La nova presidenta ja formava part de la nova junta des del passat mes d’octubre i per tant la seua candidatura ja està treballant en la direcció de l’entitat de d’eixe moment. L’objectiu de la nova presidenta i la seua junta en esta nova etapa, és treballar en un projecte musical educatiu amb l’objectiu de recuperar musicalment la banda simfònica i potenciar la resta d’agrupacions.

Deixa un comentari