Podem es pronunica sobre el debat entorn del Pla d’Ordenació de l’Ús Públic de la Murta

Podem es pronunica sobre el Pla d’Ordenació de l’Ús Públic de la Murta arran del debat sorgit al programa d’esta casa Tenim la paraula. Davant les diferències entre Amics de la Murta i el Consell Assessor del Paratge Natural, la formació política ha manifestat una postura favorable a l’aprovació del Pla, redactat des d’abans de les eleccions municipals de 2019.

Podem recorda que el Paratge Natural Municipal de la Murta està integrat fa ja quasi 20 anys a la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i que les normatives de 2011 i 2016 convenen en la necessitat de redactar un Pla d’Ordenació. Des de la formació, valoren el treball rigorós dels autors del PUP, que permetria ordenar de forma racional els usos d’este paratge, protegint el seu patrimoni mediambiental, etnològic i arquitectònic.

Pel que fa a la gestió del paratge, Podem entén que no té tanta rellevància si esta gestió correspon a una Fundació, com demana Amics de la Murta, o a l’Ajuntament a través de les regidories competents. Per a la formació, allò fonamental és que el Pla d’Ordenació s’aprove com més prompte millor per poder escalonar les visites quan se supere el llindar de 330 persones cada dos hores i mitja. Un llindar que podria ser modificat si es considerara necessari.

Deixa un comentari