PP proposa rebaixes fiscals a l’IBI urbà

José Andrés Hernández assegura que si arriba  a l’alcaldia de la ciutat realitzarà una baixada d’impostos, però sense posar en risc la solvència municipal.

Es compromet segons explica el seu candidat  a més transparència, incorporant al pressupost comptes específics de despesa i eliminant les partides com ara “despeses diverses” o “despeses diverses”, donant a conèixer així totes aquelles despeses que superin els 3.000 € / 6.000 € anuals, i evitant que estes partides siguen utilitzades , segons el PP, per comprar voluntats per part del responsable polític de torn.

La ja anunciada baixada de l’IBI urbà consistirà en una reducció del tipus de gravamen dels habitatges que per exemple suposraà que uan vivenda  que en l’actualitat paga 500 € es reduiria fins als 440 €, i una que ascendeix a 300 € d’IBI, amb la rebaixa que proposa el PP passaria a pagar 281 €.

Categories Política

Deixa un comentari