S’incrementa en un 61 per cent el registre de voluntats anticipades durant l’any 2021

Prop de mig centenar de persones registraren les seues Voluntats Anticipades a l’Hospital de la Ribera en 2021. Ha suposat un increment del 61% respecte a les persones que ho van fer l’any anterior. De fet, les primeres xifres indiquen també que en els primers sis mesos d’enguany, ja són 28 els pacients que han registrat a Alzira el seu document de “voluntats anticipades” o “instruccions prèvies”.
El document de voluntats anticipades, que pot revocar-se després de ser registrat, pot presentar-lo qualsevol persona major d’edat o qualsevol menor emancipat amb capacitat legal. Per a formalitzar el document, la persona interessada pot acudir al notari o bé emplenar el model facilitat per la Conselleria de Sanitat, amb la signatura de dos testimonis majors d’edat, que manifestaran, d’esta manera, que la persona que presenta el document de voluntats anticipades, el fa plenament conscient. Almenys, un d’estos testimonis no tindrà cap vincle familiar o patrimonial amb la persona que presenta el document.
Una vegada feta la tramitació, el document s’incorpora a l’historial clínic del pacient i pot consultar-se des de qualsevol hospital públic d’Espanya
Amb este document, segons explica la infermera en cap del SAIP ( Servei d’atenció i informació al pacient).
Recordem que la llei d’atenció al final de la vida regula l’exercici dels drets de la persona en el procés final de la seua vida, a rebre cures pal•liatives i a l’alleujament del dolor i el patiment.

Deixa un comentari