Alzira continua amb la rehabilitació del Palau Casassús

Alzira continua recuperant el Palau de Casassús. Esta duent-se a terme la rehabilitació de part del forjat existent, ja que les peces de l’entrebigat es troben degradades. Per a millorar este espai s’ha assolat part del forjat existent i s’ha substituït, per un de nou, amb tècniques constructives similars a les originals. Cal recordar que … Read more