Un despatx d’advocats alzireny aconseguix el perdó de més de mig milió de deute gràcies a la Llei de Segona Oportunitat

Un despatx d’advocats d’Alzira utilitza el mecanisme de la Segona Oportunitat per aconseguir el perdó de més de 500.000€ de deute dels seus clients en el segon semestre de 2022. Palomares Abogados ha aconseguit el perdó judicial després d’acreditar que són deutors de bona fe.

Davant el context actual de crisi económica i increment dels preus, milers de famílies s’han vist abocades al sobreendeutament. El despatx alzireny Palomares Abogados s’ha amparat en la Llei de Segona Oportunitat per tal d’aconseguir el perdó judicial dels deutes dels seus clients en diversos concursos del segon semestre de 2022. Després d’acreditar que es tracta de deutors de bona fe, el jutjat ha perdonat els deutes per valor superior a 500.000€.

Palomares Abogados porta molts casos d’exoneració de deutes, entre els quals destaca a hores d’ara un concurs per valor superior al milió d’euros. L’acreditació com a deutor de bona fe requerix estar lliure d’antecedents penals per delictes econòmics i declarar els béns sense ocultar cap informació. L’advocat Bernardo Palomares explica que este procediment concursal no resulta a penes conegut.

Deixa un comentari