Una donació privada de terrenys permetrà ampliar el paratge de la Murta

La donació de nous terrenys de propietat privada permetrà ampliar el paratge natural de la Murta. La família Iborra-Llinares ha donat al patrimoni municipal alzireny dues parcel·les per integrar-les en el patrimoni natural de la Murta-Casella gestionat per l’Ajuntament.

La superfície, d’un total de 3.504m2, està ubicada a la partida del barranc de la Murta, lloc anomenat de l’Ombria. La riquesa d’estos terrenys recau en la seua vegetació de caràcter forestal, amb lledoners, pins, garroferes, i garriga mediterrània.

El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, explica que l’obtenció de la titularitat municipal d’esta parcel·la és fonamental per accedir a finançament públic en les actuacions de gestió forestal. Al tractar-se d’una donació sense contraprestació econòmica, l’ajuntament assumeix els costos d’esta transmissió, la qual ha estat considerada molt favorable als interessos municipals.

La donació es va tramitar via l’escrit presentat el passat mes de juny i juliol de 2019 i ha estat ratificada per la Junta de Govern esta mateixa setmana.

Deixa un comentari