Alzira tindrà 20 contenidors més de fem organic

Alzira afegirà enguany 20 contenidors marrons als 32 existents, que han aconseguit reciclar més de 31 tones de matèria orgànica el primer any de la seua posada en marxa.

L’ús d’estos contenidors es troba en fase de particiapació voluntària, però serà obligatori a partir de 2020, segons marca la directriu europea.

Els contenidors els ha usat 1.500 voluntaris que han aconseguit un reciclatge de 31,200 tones de matèria orgànica durant l’any 2018. Estos usuaris disposen d’una clau exclusiva per tal de dipositar els residus orgànics, de manera que no es puga contaminar amb altres components, amb la intenció d’aprofitar la matèria orgànica i fabricar compost que s’utilitza a diferents zones verdes de la ciutat com adob.

Categories Ciutat

Deixa un comentari