Comptat i debatut

Escolta tots els debats posteriors al plenari municipal