Debat sobre canvi de la Constitució a Alzira

El conseller Manuel Alcaraz presentà a Alzira la proposta del consell per reformar la constitució. El Consell opta per la reforma com una activitat que demostraria que es tracta d’un text viu i que s’hauria d’abordar urgentment i amb el màxim consens.

Es tracta d’una proposta  del govern del botànic i que aboga per renovar un text que ja no s’ adapta a la realitat actual de la societat espanyola.

Alcaraz assegura que un dels principals problemes de la Constitució en vigor és que no contempla les autonomies, que són les que actualment realitzen la majoria de funcions. El conseller va assegurar que 5 autonomies més han proposat ja reformes i a més apunta a un estat federal com una proposta que substituirà l’actual model territorial.

Categories Política