La Ribera detecta 38 casos de violència sobre les dones a través del programa de cribatge al 2023

Continuem fent-nos ressó de la commemoració del 25N, perquè també el departament de salutat de la ribera ha oferir les dades del 2023. Enguany han participat en el programa de cribratge un total de 1.007 dones de la Ribera i s’han realitzat 172 informes de lesions en els centres del departament amb casos relacionats amb violència sobre la dona.
El departament de salut de la Ribera ha detectat un total de 38 casos de violència sobre les dones a través del programa de cribratge de la Conselleria de Sanitat des de gener fins a l’actualitat. Este programa establix unes pautes normalitzades que guien la detecció precoç de casos de violència sobre les dones i les mesures d’intervenció a seguir davant els casos identificats. Este programa establix la necessitat de preguntar, al més prompte possible, a totes les dones de 14 o més anys sobre violència contra la dona. Per a detectar els casos de maltractament s’utilitza el qüestionari de detecció.
Atesa la tipologia de la violència detectada i tenint en compte que els diferents tipus de maltractament no són excloents, dels 38 casos detectats pel programa de cribratge universal, el 94,74% són casos de violència psicològica, el 55,25% casos de violència física, i 5,26% casos de maltractament sexual.
D’altra banda, el departament de salut de la Ribera, en col·laboració amb el Centre de Salut Pública d’Alzira, està treballant en un pla de formació en els àmbits de primària i hospitalària amb la finalitat de conscienciar de la importància del cribratge, maneig de l’aplicació de cribratge SIVIO i de la importància de donar assistència sanitària en un entorn més pròxim i acollidor de les víctimes.

Deixa un comentari