L’Ajuntament d’Alzira assolix un deute de poc més de 900.000 euros, el que correspon a 20 euros per habitant

L’Ajuntament d’Alzira sols té 913.000 € de deute viu, segons ha publicat el Ministeri d’hisenda. Això suposa un deute de 20 € per habitant, quan en 2015 el total era de 16 milions d’euros, uns 355 € per alzireny.
L’alcalde, Alfons Domínguez, es mostra especialment satisfet de que s’acabe amb el mantra de que l’esquerra no sap governar.
Com ahir ja els indicàrem, Alzira va a invertir set milions d’euros en diferents projectes però les bones xifres econòmiques permeten tornar a endeutar-se per a dur endavant altres projectes. On no s’invertirà serà en la urbanització de la part baixa del Torretxó on estaven previstes les cases bioclimàtiques. Tot i que l’empresa urbanitzadora acusa a l’Ajuntament de tindre raons polítiques i no tècniques per a no desenvolupar el projecte, el primer edil alzireny indica que Alzira no pot assumir un cost de 8 milions d’euros per urbanitzar la zona, com estarien obligats.