L’Ajuntament d’Alzira assumirà subsidiàriament la neteja de les franges perimetrals d’urbanitzacions i habitatges en zona forestal, si els propietaris no complixen amb la seua obligació

Per tal de previndre els incendis forestals, l’Ajuntament d’Alzira assumirà subsidiàriament la neteja de les franges perimetrals d’urbanitzacions i habitatges en zona forestal, si els propietaris no complixen amb la seua obligació.
L’Ajuntament d’Alzira ha publicat una ordre per la qual els propietaris dels habitatges identificats a la cartografia que s’ha publicat al web Alzira.es han d’acomplir obligatòriament amb la neteja de les seues propietats en zona forestal.
Els propietaris obligats a complir estar ordre poden presentar al·legacions fins al pròxim 29 de juny.
Una vegada passada i resolta esta fase d’al•legacions, tots els propietaris dels immobles identificats a la cartografia disposaran d’un període de 6 mesos per a executar els treballs d’adequació de la vegetació interior de les seues parcel·les i de les faixes perimetrals a les urbanitzacions i vivendes unifamiliars aïllades que es troben en contacte amb el sòl forestal.
Si els propietaris afectats no fan estos treballs, l’Ajuntament d’Alzira farà estos treballs però de manera subsidiària, és a dir, a càrrec dels propietaris. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, recorda que la llei obliga a estos propietaris a l’autoprotecció front als incendis forestals i s’ha de ser molt conscient en esta època de sequera.
L’Ajuntament d’Alzira posa a la disposició dels afectats, el servei de prevenció d’incendis forestals depenent de la regidoria de Medi Ambient i Transició ecològica per explicar en detall en què consistix l’ordre d’execució i també per oferir assessorament tècnic per a determinar el procediment a seguir en la seua execució. Es podrà contactar amb este servei telefonant al 661 522 601 en horari de 8 a 15 h o bé, enviant un correu electrònic a mediambient@alzira.es amb les dades de contacte i l’exposició del dubte.
Paral·lelament, en breu es convocarà a les persones afectades, titulars de vivendes aïllades, d’urbanitzacions i de nuclis habitats identificats a la cartografia, per a explicar en detall esta ordre d’execució a tots els veïns interessats.

Deixa un comentari