L’Ajuntament d’Alzira i l’empresa Aigües de València signen un acord per a la millora de la gestió d’aigües pluvials al barri de la Sagrada Família

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria d’Obres Públiques, ha arribat a un acord amb l’empresa Aigües de València i la cooperativa de la Sagrada Família per a millorar la recollida d’aigües pluvials en este barri. Les actuacions se centraran en adequar els sistemes existents i ampliar-los per gestionar els recursos hídrics disponibles i previndre inundacions.

Com a part d’este acord, es durà a terme la connexió de la xarxa de clavegueram d’este barri al sistema general. Esta mesura permetrà una gestió més eficient de les aigües pluvials, evitant problemes d’inundacions i millorant la qualitat de vida dels residents de la zona. Les obres inclouran la instal·lació de nous canals i l’adequació dels sistemes existents per a garantir una recollida efectiva de les aigües pluvials. A més, es duran a terme treballs de manteniment i neteja dels conductes per tal d’assegurar els seu correcte funcionament.

Des de la regidoria d’Obres Públiques, s’espera que estes millores tinguen un impacte positiu en l’entorn de la Sagrada Família, contribuint a la prevenció de possibles inundacions i promovent una major sostenibilitat en l’aprofitament i gestió de l’aigua.

Deixa un comentari