Obres de millora en la seguretat dels camins rurals

Alzira continua també amb la millora la seguretat dels camins rurals, com ara el camí de l’ Alborxí i al camí de la Gossera.

Concretament en el primer cas s’ha fet la reposició del mur sobre el pont de l’ Alborxí, que ara mateix tenia obert un buit de més de dos metres d’alçària sobre el barranc de Barxeta.

En el camí de la Gossera, al costat de l’hospital de la Ribera, s’han fet actuacions de reparació al marge delimitador del camí amb els camps confrontats.

A més, ara mateix, també s’està portant a terme l’eliminació dels clots del ferm del camí de la casa Cabanyes, també situat a l’horta d’Alzira.

El responsable d’agricultura i Medi ambient, Pep Carreres considera necessàries estes actuacions per facilitar el transit tant dels llauradors i de la resta dels ciutadans.

Fotos de l’abans i el després: