Retard en les obres de Pérez Galdós

Les obres de la tercera fase de millora del carrer Benito Pérez Galdós s’iniciaran a partir del 21 de març , una vegada finalitzades les falles i no en el mes de gener com estava previst . El tram compren des de l’encreuament del carrer Tetuan fins al carrer Cardenal Vera.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha declarat que els procediments administratius, per tal de donar compliment a la Llei de Transparència, s’han allargat més del que estava previst i hi havia prell que es solapara amb la celebració de les falles.

Des del departament d’obres i projectes, d’igual manera que s’ha fet en les anteriors ocasions, es convocarà el veïnat, els comerciants i els responsables del centre escolar de la zona, per tal d’informar-los adequadament sobre el projecte d’obra, les mesures a tindre amb compte, i aclarir tots aquells dubtes que puguen tindre els assistents.

Deixa un comentari