La liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Alzira mostra uns comptes sanejats i un deute en mínims històrics

L’Ajuntament d’Alzira ha tancat l’exercici 2023 amb un resultat pressupostari de vora 4’2 milions euros i un romanent de tresoreria per a gastos generals de 6 milions i mig d’ euros. Un resultat positiu que mostra uns comptes sanejats i un deute en mínims històrics. Tot i que durant l’exercici 2023 es van mantindre suspeses … Read more