L’Ajuntament facilita més els pagaments d’impostos i deutes

El pagament d’impostos municipals és un problema per a part de la població perquè no té suficients ingressos, perquè s’acumulen diversos pagaments en una mateixa data,… Conscient de la situació, l’Ajuntament d’Alzira va aprovar una modificació de l’ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments que ja s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província. En la … Read more