Es reobri el trànsit al carrer Entre Naranjos a la zona de la carrertera d’Albalat

S’obri de nou el trànsit al carrer Entre Naranjos, després de finalitzar les obres a la redona del carrer entre Naranjos, del polígon de Xixerà a la zona industrial de la Carretera d’Albalat. L’objectiu era canviar el sentit de circulació d’un tram d’este carrer per a permetre descongestionar el trànsit a la carretera d’Albalat i … Read more

L’Ajuntament d’Alzira reprén la urbanització del polígon de la carretera d’Albalat

L’Ajuntament d’Alzira ha decidit reprendre la urbanització del polígon de la carretera d’Albalat, una zona industrial inacabada des de fa vint anys i que s’ha paralitzat en diverses ocasions. La urbanització d’este polígon no s’ha completat mai. Cal ampliar la carretera CV-505, urbanitzar diversos carrers, fer trams de col·lectors per a aigües pluvials, de voreres … Read more

L’Ajuntament intentarà no pagar vora 3 milions d’euros

L’Ajuntament d’Alzira, amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, aprovà anit incoar un procediment perquè es revise d’ofici un conveni que l’Ajuntament va subscriure amb el Grup Suñer el 5 de desembre de 2013. En ell, el consistori, presidit per Elena Bastidas, reconeixia un deute al grup de 2’2 … Read more