Es reobri el trànsit al carrer Entre Naranjos a la zona de la carrertera d’Albalat

S’obri de nou el trànsit al carrer Entre Naranjos, després de finalitzar les obres a la redona del carrer entre Naranjos, del polígon de Xixerà a la zona industrial de la Carretera d’Albalat. L’objectiu era canviar el sentit de circulació d’un tram d’este carrer per a permetre descongestionar el trànsit a la carretera d’Albalat i que es puga completar la ronda nord per darrere del polígon.
El projecte d’obres ha consistit en l’ampliació de la plataforma, en aproximadament 125 m2, que permet el canvi de sentit mitjançant una transició fluida. El cost ha estat de 30.000 euros. Escoltem Andrés Gomis, regidor d’Urbanisme.
Hui a la 13h, el Regidor d’Urbanisme i el president de l’Associació Empresarial d’Alzira han presentat l’actuació que s’ha dut a terme als empresaris del Polígon de la Carretera d’Albalat.