El col·legi d’advocats demana a l’Ajuntament que pose el nom del “torn d’ofici” a un carrer de la ciutat

El col·legi d’advocats ha sol·licitat a l’Ajuntament d’Alzira que la ciutat compte amb un carrer dedicat al torn d’ofici. Una petició que fan pública un dia com hui, en què es commemora el dia de la justícia gratuïta i que el col·legi ha celebrat amb la lectura d’un manifest a la porta de seua seu.

El torn d’ofici és un servei que permet l’assistència judicial de forma gratuïta a les persones amb menys recursos. Este servei l’oferixen advocats i advocades que estan de guàrdia 24 hores al dia per assistir aquelles persones que no poden pagar-se una assistència jurídica. De fet, hi ha una sèrie de barems que determinen que es puga accedir a este servei gratuït. Hui amb esta jornada es vol reivindicar el seu paper i al mateix temps, reivindicar millores en les retribucions i les seues condicions laborals. A hores d’ara, s’està donant un increment de conflictivitat i sobretot de casos de violència de gènere en els jutjats d’Alzira que fa més necessari que mai el seu paper. Un increment de casos perquè el jutjat especialitzat en violència de gènere d’Alzira està assumint casos d’altres partits judicials, però que també té una visió positiva, cada vegada hi ha més advocats especialitzats en estos casos, tal com ho explica el degà del col·legi d’advocats, Agustín Ferrer.

D’altra banda, les dades de l’observatori de justícia gratuïta indiquen que ha disminuït el nombre de lletrats del torn d’ofici. Es tracta d’una opció voluntària que trien un terç dels advocats i advocades col·legiats. Agustín Ferrer explica que és una feina dura i complicada.

Pel que fa a Alzira, les principals reivindicacions estan encaminades a la revisió dels barems establits per l’administració a l’hora de pagar els serveis del torn d’ofici, una ubicació nova i més adequada per al jutjat de violència de gènere i també un reconeixement per tal que un carrer d’Alzira tinga el nom del torn d’ofici, per a reconèixer la seua tasca.

Deixa un comentari