Tornen els plans Renhata i Renove

Tornen  a posar-se en marxa el pal Renhata i Renove de la conselleria.

Amb estos plans per  a la rehabilitació d’edificis i el canvi de finestres i calderes, s’han beneficat en els últims 3 anys  63 edificis alzirenys amb una inversió de prop de 380.000 €  i 42  vivendes amb una inversió al voltant de 80.000 €.

D’altra banda, el Pla Renove està destinat a les finestres i calderes de la vivenda, i els dos plans estan dotats d’ajudes econòmiques que durant els últims períodes han sigut 35 els beneficiats per les ajudes a la ciutat d’Alzira amb un import global de 20.566 €.

A hores d’ara, i fins al 13 de juny de 2019, es poden presentar les sol·licituds d’ajudes al Pla Renove en l’Oficina d’Habitatge Comarcal d’Alzira, sita al carrer Rambla, en les dependències de la Clau.