Dimecres s’aproven les ajudes per la inundació a vehicles

L’Ajuntament d’Alzira aprovarà ajudes per import de 140 euros als vehicles afectats per les inundacions del passat mes de novembre, una quantitat que equival a l’import medi d’un rebut de l’impost sobre el vehicles de tracció mecànica.

I és que tal i com es va comprometre l’alcalde Diego Gómez, el proper dimecres i en sessió plenària extraordinària, es ratificarà esta mesura que  intenta pal·liar, en part, les despeses que la inundació ha provocat per danys als vehicles afectats.

El termini de presentació de la documentació requerida s’obrirà a partir del 20 de febrer fins el 28 i la documentació s’haurà de presentar a l’oficina la Clau.

Per a poder accedir a estes ajudes caldrà ser titular del vehicle, que hi haja informe de l’assegurança o factura detallada, estar empadronat a la localitat i en el cas de les empreses, tindre el domicili fiscal a Alzira.

Tindran informació més detallada a l’Oficina La Clau i a la web de l’Ajuntament http://alzira.es