L’Hospital d’Alzira participa en una eina de diagnòstic de l’Alzheimer

L’hospital d’Alzira, col·labora amb la Universitat Politècnica de València en el desenvolupament d’un software per al diagnòstic precoç de l’Alzheimer.

El radiòleg de l’Hospital Universitari de la Ribera Enrique Mollá, és un dels participants que conjuntament amb el Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular, desenvolupen d’este software que permet analitzar imatges de ressonància magnètica i extraure diferents paràmetres convertits en biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer.

Fins ara la deteció de la malaltia es fa de forma clínica, una vegada s’aprecien els simptomes en el pacient i els danys cerebrals ja s’han produït. Esta eina (per ara, en fase beta per a investigació), ajudarà a la detecció d’Alzheimer en les seues fases més incipients. Es tracta d’eines molt potents que complementen i milloren, en gran mesura, el diagnòstic  precoç i permeten diferenciar les diferents etapes de la malaltia d’Alzheimer.

El software desenvolupat pels investigadors de la UPV realitza un processament matemàtic de les imatges radiològiques, a partir del qual s’extreuen uns paràmetres que permeten quantificar l’homogeneïtat o heterogeneïtat de la regió hipocampal del cervell del pacient.

Rafael Ortiz, estudiant de doctorat de la UPV i un dels desenvolupadors del software assenyala que “amb estos paràmetres podem caracteritzar i detectar en quina fase està la malaltia i podem ajudar a descobrir alteracions imperceptibles a simple vista per als especialistes clínics”