L’Ajuntamnet dóna ajudes al transport universitari

L’Ajuntament d’Alzira acorda l’ampliació de 65 ajudes més al transport universitari . Es tracta d’unes ajudes de 100 euros que inclouen despeses de desplaçament derivades de la realització dels estudis en centres situats fora del terme municipal d’Alzira.

L’ampliació d’estes ajudes al transport universitari van destinades a 65 estudiants que havien fet la seua pertinent sol·licitud i s’havien quedat fora, malgrat que sí que reunien els requisits econòmics.

Les ajudes van destinades a  aquells que cursen estudis universitaris en les universitats públiques i privades que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, Cicles Formatius de Grau Superior i Ensenyances superiors de règim especial.

Categories Educació