Millores en el clavegueram

Compartix la notícia

Alzira millora la xarxa de clavegueram en el tram posterior de l’avinguda de Carcaixent  a l’altura del pont de Xàtiva i a les vivendes  ubicades en esta zona de la ciutat.

L’objectiu d’estes obres  és  millorar el sistema de clavegueram i resoldre el problema ocasionat pel col·lector unit al vessament d’aigües residuals que presenta la part  que aplega fins al barranc de la Casella.

Aguas de Valencia  està realitzant les actuacions oportunes per dotar tota la zona d’una nova estació de bombament, amb dos grups de motobomba i dos per tal de donar impuls a la xarxa de clavegueram municipal i enregistrar, al mateix temps, la canonada d’entrada i eixida del bombament. Tot amb un quadre de protecció i sistema d’avisos d’avaries o problemes que puguen sorgir.

Compartix la notícia